StartKWB IN ACTIE !!!Onze Itegemse bestuursploegFoto'sLid worden70 jaar KWB Itegem in 2011Contact

In de kijker

2016 : KWB Itegem viert zijn 75ste verjaardag
Meer..

Info kwb

Ledenvoordelen
Meer..
2011 - 70 jaar KWB Itegem
Frans Van Herck doorploegde de rijke verzameling 
van onze ledenblaadjes,en schreef in afleveringen
de beknopte geschiedenis van zeven decennia KWB Itegem.
Het was een reuzenwerk en we willen niet nalaten om Frans
te feliciteren en te danken voor het vele werk dat hiermede
gepaard ging. Frans, bedankt !!!

In 2011 bestond KWB Itegem 70 jaar ,een jaar dat we niet ongemerkt wilden laten voorbij gaan.
Mensen samen brengen  is een van de doelstellingen van onze 70 jarige KWB afdeling.
Daarom wilden we verschillende raakskes het hebben over de de activiteiten van onze KWB,
beginnen in de laatste oorlogsjaren.

 

Eerste activiteiten van onze Itegemse KWB in 1943 en 1944

 

Sinds 1941

Onze KWB start in ’t geheim met de vorming van een beperkt groepje wijkmeesters (zie vorig raakske)

 

Najaar 1943

In een handgeschreven verslag van onze voorzitter Louis Van Den Bosch lezen wij:

  • 19 september: de clandestiene vergadering beslist een kerstfeest te houden met als betrachting een stuk speelgoed, een appel en een pakje knalkoren per kind.
  • 17 oktober: op deze vergadering werd besloten een aanvang te maken met de fabricatie van het speelgoed met als werkhuis de Sint-Guibertuszaal. Daartoe werd 100 kg stookhout gekocht aan 0,75 frank per kg.
  • November - december: verschillende avonden werd er gezaagd, geklopt en geschilderd en onze 90 stuks geraakten klaar: vliegmachines, auto’s, ezeltjes, eenden, doppen, locomotieven, kipwagens, bedden, wiegen, enz. Het knalkoren werd verzameld: 3 dotsen per man gebedeld bij den enen en den anderen. De appelen werden gevraagd en bezorgd door al degenen die er voor aangesproken werden.
  • En op zondag 26 december liep de zaal vol: alle genodigden waren aanwezig en iedereen was op post.
  • Met een voldaan en welgemeend hart hebben we het kerstfeest gesloten; het is meegevallen boven onze verwachting.

 

Voorjaar 1944

Pater Robert BIL (Norbertijn van Tongerlo) wordt onderpastoor te Itegem en tevens proost van de KWB.

April - juli 1944

De 8 wijkmeesters en de proost beslissen naar buiten te treden. Het jaarverslag 1944 vermeldt: “De massa moet veroverd worden”. In mei en juni doorzoeken de wijkmeesters de parochieboeken. Alle huizen worden overlopen en elk arbeidersgezin krijgt zijn fiche.

In juli verstuurt men een omzendbrief naar alle werkmansgezinnen en …(uit het verslag) … “terzelfdertijd wordt vanop de Preekstoel bekend gemaakt dat de wijkmeesters alle werkliedengezinnen zullen bezoeken om hun intrede in de KWB te vragen.”

Resultaat: 147 leden.

Augustus 1944 (opnieuw uit het eerste jaarverslag)

“In Augustus verschijnt ons eerste Itegemsch KWB-blad, en daarmee gewapend trekt onze schoone ploeg er op los. Deze keer wordt aan ieder werkman een blad bezorgd, lid of niet; kwestie van propaganda. Het Blad moet de Algemene Vergadering vervangen, daar niemand wenscht, gezien de Duitse Gestapo, met een groote hoop bijeen te komen.”

In dat eerste bladje wordt ook het veertiendaags KWB-dienstbetoon op de 2de en 4de zondag  van de maand in de St-Guibertuszaal aangeprezen om te besluiten met volgende woorden:

“Een hartelijke handklauw van Uw Onderpastoor, R. BIL”

 

September 1944

“4 September: de zoo lang verwachte bevrijding !!! Aanstonds wordt een Bevrijdingsavond ingericht, die succes kende. De eerst vrije vergadering sedert meer dan 4 jaar !!! “

 

November – december 1944

“In November, gaan onze Wijkmeesters weerom overal rond om de moeders te zeggen dat in December Sint Niklaas zal rondkomen, en of ze twee suikertjes hebben per kind onder de 14 jaar, om een paar koekjes te kunnen geven. Bij een Boer is bloem gekregen en de Eerwaarde Zusters beginnen een paar weken op voorhand te bakken, want ’t is voor 297 kinderen te zorgen. Zij bakken er zoo maar 900 ! Eindelijk na veel sukkelen kunnen we twee kostumen ineensteken. Al de wijken moeten in drie dagen bezocht worden en twee wijken per dag. Wij beginnen ’s Zondags om ’t goed in te zetten, vertrekt Sint Niklaas aan de Kerk, met een Amerikaanse “JEEP” en doet zoo, dank zij de bereidwilligheid van onze duurbare Bevrijders, geheel de ronde van onze Parochie, tot groot joleit van de kinderen, des te meer, daar Sint Niklaas – dank zij een goede ziel - 3 kilo’s karamellen kan uitgooien. Na zijn Ronde stapte de Groote Sint af aan de wijk waar Hij moet zijn toer doen met de Wijkmeesters. En zoo werden op drie dagen al de kinderen van de leden bezocht. ’t Vroeg veel werk, maar ze hebben er ook veel deugd aan beleefd ! Dit feest heeft de sympathie in de Parochie voor de K.W.B. veel doen groeien, des te meer daar de werklieden de eenige geweest zijn, die een Sint-Niklaas feest hebben ingericht.”

Sporten in en met KWB-Itegem : een succesnummer

 

Tussen 1941 en 1970 kwam het actief sporten in onze afdeling slechts sporadisch aan bod. Charel Van Mol vertelde ons ooit over vriendschappelijke KWB-voetbalwedstrijden met pater Bil als scheidsrechter. Wij weten tevens dat er af en toe een groepswandeling en fietstocht werd georganiseerd.

Door de vermindering van de werktijd groeide in de jaren zestig de belangstelling voor allerlei vormen van ontspanning, niet in het minst voor het recreatief sporten. Onze KWB zag hier kansen om mensen op een aangename manier samen te brengen en dat sporten zorgde daarenboven voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Kort (en zeker onvolledig) geven wij hieronder een overzicht van de veelvuldige sportinitiatieven die door onze KWB sinds 1970 werden genomen of gesteund. In  “’t Raakt “ van mei 70 lezen wij over een nieuw en wekelijks sportaanbod op donderdagavond in en achter de parochiezaal. Men spreekt van pingpong, biljart, tafelvoetbal, volleybal en lopen.

 

Wandelen en fietsen

Wies Verstappen bracht even later enige regelmaat in het wandelen en het fietsen. Voor het uitstippelen van fietstochten langs ongekende trage wegen in de streek mochten wij jarenlang een beroep doen op Marcel Ooms. René Cornelis en Corneel Brosens puzzelden aan de routes voor de wandelingen. Vandaag kennen wij de tweejaarlijkse ochtendlijke natuurwandeling van Theo Pauwels en richten wij ons (zowel individueel als in groep) op het wekelijkse aanbod van het KWB-wandelcriterium en den Toer van Heist. De eigen wandeldag begin oktober met telkens rond de duizend stappers is de verdienste van een werkgroepje o.l.v. Jan Van den Bosch. Dankzij Jef De Schauwer maakte Itegem enkele jaren geleden kennis met nordic walking of het wandelen met stokken. Wij zijn niet alleen fier over de eerste Vlaamse nordic walking route in ons dorp maar ook blij met de wekelijkse groepswandelingen van 3 of 7 km van herfst tot lente.

 

 

 

 

 

Volleybal

Bij het opstarten van de volleybal in 1970 speelde dezelfde Jan een hoofdrol. Bij de uitbouw van deze sporttak verhuisde men in 1972 naar de speelplaats van de jongensschool en later kwam er toelating voor het gebruik van de turnzaal. Wies Stevens, gesteund door Hilda en geholpen door Roger Aerts en Jef Cornelis ontfermden zich al vlug over één ploeg in officiële competitie en meerdere ploegen zowel voor heren als dames in de KWB-reeksen. Enkele jaren later ontstond een succesvolle jeugdwerking en evolueerde de volleybal naar een autonome club.

 

Tafeltennis

Onder impuls van Staf Van Den Brande werd er vanaf 1978 meerdere jaren intens gepingpongd. Op dinsdagavond en zondagvoormiddag werd op 5 tafels geoefend in de turnzaal. Meerdere ploegen speelden in competitie en jaarlijks werd een groots tornooi georganiseerd in de parochiezaal.

 

Lopen

De begeleiding van de nieuwe of ervaren joggers was gedurende vele jaren de zorg van Jules Van Den Broeck. De eerste oefensessie vond plaats op zaterdag 16 januari 1988 in de Averegten. Uit het enthousiasme van Jules en die lopers groeide een werkgroep die in mei 1989 de eerste Sint-Guibertusjogging organiseerde.

 

Voetbal

Het minivoetbaltornooi met jaarlijks enkele honderden spelers was gedurende enkele decennia het sportevenement van de zomervakantie in ons dorp. Hiervoor werden wij op de terreinen van het Keizershof, de korfbal en KFC Itegem steeds vriendelijk ontvangen.

 

Korfbal

Uit het jeugdhuis Joki groeide de korfbalclub te Itegem. Omwille van de gezinsvriendelijkheid van deze sport steunde de KWB voluit deze discipline zodat meerdere van onze bestuursleden met Jef De Schauwer, Jos Van Dessel en Guido Vertommen op kop zich actief voor deze werking inzetten.

 

Dansen

Vanaf  1970 werden geregeld danscursussen georganiseerd en dit tot in de late jaren tachtig.

Velen hebben zeker aangename herinneringen aan de lessen en dansavonden met Toine en Frieda. In 1983 en 84 lokten de lessen Jazz-ballet i.s.m. KAV volle turnzalen met geïnteresseerde sportievelingen.

 

Zwemmen

Na het openen van het zwembad te Heist in 1972 organiseerde KWB-Itegem meerdere jaren een gezamenlijk zwemuur op zaterdagvoormiddag. In het instructiebad bij de jongensschool leerde onze jeugd zwemmen tijdens de turnlessen en plande onze KWB jaarlijks een succesvol kinderzwemfeest.

 

Kubben

Dit is een nieuwe volkssport overgewaaid uit Noord-Europa. Een groepje jonge KWB-koppels zetten in 2010 een eerste groots tornooi (goed voor herhaling) op poten. Uit betrouwbare bron vernamen we dat er ook in 2011 zou gekubt worden. Hopelijk wordt dit vernieuwend initiatief een klassieker in de KWB-werking.

 

Vele KWB-ers (sorry dat we ze in het artikel hierboven niet allen bij naam konden noemen) werkten met veel inzet en belangeloos mee aan de uitbouw van deze sportdisciplines in ons dorp. Proficiat en dank daarvoor. Vele Itegemnaren konden daardoor onbezorgd, actief en

sportief genieten. Knap werk !!!

KWB-Itegem: al 70 jaar in goede banen ???

 

Om de doelstellingen van onze parochiale vereniging (=vorming, ontspanning en dienstbetoon) waar te maken, werd in de 70 jaar KWB te Itegem nogal wat aandacht besteed aan een degelijke en tegelijk democratische leiding. Een sterke structuur in een bestuur is immers samen met veel inzet één van de noodzakelijke voorwaarden van het succes van een organisatie.

 

De echte leiding van elke KWB-afdeling is in handen van de wijkmeestersploeg. Ieder KWB-lid kan/mag zonder formaliteiten wijkmeester of bestuurslid worden. Dat team bepaalt maandelijks in gezamenlijk overleg en volgens de mogelijkheden aan man- en vrouwkracht de werking van onze vereniging. Onze wijkmeesters bezoeken geregeld hun leden, bezorgen daar met de nationale raak en het plaatselijke raakske de nodige actuele informatie en pikken wel wat suggesties op i.v.m. de werking.

 

Uit de wijkmeestersploeg wordt door de leden tweejaarlijks een “dagelijks bestuur” gekozen. Dit beperkte groepje verdeelt in onderling overleg de bestuurstaken en -functies om de KWB naar buiten te vertegenwoordigen. Het “dagelijks bestuur” stelt maandelijks de dagorde van de bestuursvergadering op en werkt allerlei voorstellen uit om de wijkmeestersvergadering vlot te laten verlopen.

 

Gedurende die voorbije 70 jaar ramen wij het totaal aantal Itegemse wijkmeesters op  ongeveer 150. Zij vormden en vormen vrijwillig en belangeloos het hart en de ruggengraat van het rijke KWB-leven in onze Itegemse gemeenschap. Aan allen onze hartelijke dank en gelukwensen.

 

Deeltjes van dat hart en die ruggengraat werden en worden het gezicht van de KWB of met andere woorden de interne maar vooral de externe aanspreekpunten van onze afdeling. Wij denken dan aan onze voorzitters, secretarissen, kassiers en proosten van de Itegemse KWB.

 

Vandaag en sinds 2008 is Dirk De Pooter onze voorzitter. Hij is de achtste in rij na Louis Van Den Bosch (tot 1961), Emiel Buts (tot 1970), Walter Meylemans (tot 1980), Willy Dupont (tot 1988), Charel Laureys (tot 1996), Jules Van Den Broeck (tot 2002) en Jan Bernaerts.

 

Sinds 1982 is Rudi Van Der Auwermeulen ononderbroken onze secretaris. Hij trad in de sporen van August Verscuren (tot 1953), Emiel Buts (tot 1961), Walter Meylemans (tot 1970), Jef De Schauwer (tot 1973) en Frans Van Herck (grotendeels in duobaan met Hugo Buts).

 

Bij Hugo Buts is het KWB-geld al sinds 1980 in goed beheer. Zijn voorgangers waren Louis Van Den Bosch (tot 1969), Freddy Wellens (tot 1975) en Willy Dupont.

 

Bij het overzicht van onze proosten durven wij twijfelen aan de volledigheid en aan de correcte jaartallen. Daarom geven wij alleen volgend naamlijstje: pater Bil, E.H. Michielsens, Jef Smets, Herman De Prauw, Jos Verbraeken, Paul Schelstraete, Alfons Van Bergen en Marc Verstrepen.

70 jaar actie en dienstbetoon

 

Naast ontspannende verbondenheid en vorming  zijn diensbetoon en actie mee de rode draad door onze KWB-geschiedenis. Reeds 70 jaar helpt  KWB-Itegem zijn leden. Dit gebeurt met duidelijke informatie, zorgzame begeleiding en met positieve actie (indien nodig). In de volgende bijdrage proberen wij dit aan te tonen.

 

Uit de eerste raakskes van 1944-45 citeren wij: “ … elke tweeden en vierden Zondag der maand, na de Hoogmis, in de St-Guibertuszaal kostelooze raadgevingen en bijstand der leden, als daar bvb. kunnen zijn: belastingen, pensioenen, ziekenkas, voordelen voor kroostrijke gezinnen, enz., enz. …”

Dit gestructureerd dienstbetoon bleef jarenlang bestaan en werd ondersteund door geregelde uitleg over vergoedingen voor oorlogslachtoffers, steun aan geteisterden,vermindering grondlasten, arbeidsongevallen, kindertoeslagen, minimumlonen, e.a. in onze KWB-publicaties.

 

Tientallen info- en discussiemomenten werden georganiseerd. Wij lezen over uiteenlopende thema’s zoals de ziekenkas; dokter, vraag de juiste prijs! ; het gemengd onderwijs, het verantwoord gebruik van geneesmiddelen, de wegcode, het OCMW, de meerwaarde van de plaatselijke school, het hooliganisme, de sociale zekerheid, de beveiliging van de woning, de hervorming van de kadastrale inkomens, de alternatieve geneeskunde, kruidengebruik,digitaal fotograferen, dakisolatie, brandwonden, …

 

Meermaals gaat KWB over tot actie: soms ten voordele van het individu, soms ten voordele van verschillende personen, maar meestal in het belang van de ganse gemeenschap.

In een raakske uit 1972 lezen wij: “KWB-Itegem slaagde er onlangs in iemand van een zeer duur abonnement af te helpen dat hem zonder toestemming was opgedrongen. Dit gebeurde zonder moeilijkheden of kosten.”

 

Mede door de KWB komt Nederland 2, Duitsland 1+2 langs de gemeenschappelijke antenne op de beeldbuis in de tuinwijk. Met enige druk zorgt de Post voor zitjes voor de wachtenden in hun Itegems kantoor. Een ander pluimpje: interzonaal bellen kan vanaf 1976 vanuit de telefooncel op het Kerkplein. En wat denk je over de soms ludieke milieuactie (samen met Joki) rond de bevuilde en stinkende Goorloop of over de actie “Verban het zwerfvuil”?

Ken je de werkgroep onderwijs, de voorloper van het huidige oudercomité, die steeds constructief samenwerkt met de plaatselijke scholen?

Weet je nog dat de KWB tussen 1970 en 1980 met wisselend succes een babysitdienst kan aanbieden? Dit gebeurt eerst samen met de chiro o.l.v. den onderpastoor en later met de bond onder leiding van Lili.

 

Onze afdeling mag ook fier zijn en blijven op meerdere andere acties zoals:

-het opknappen van allerlei klusjes en werken bij het verbouwen van de parochiezaal;

-het verkopen van stickers en het helpen ter plaatse na de overstroming in Ruisbroek, de KWB-solidariteit na de plaatselijke waterellende in 1998;

-het tappen (als wederzijdse dienst) tijdens de ledenfeesten en/of activiteiten van de landelijke gilde, de Helpende Hand, de voetbal en de volleybal.

-onze bijdrage aan de parochiale acties voor de Itegemse missionarissen en aan de bouwkermissen voor de parochiezaal.

-het in bescherming nemen en helpen van een groep Poolse werknemers die in Itegem verbleven. Hiervoor ontving onze afdeling de ACW-prijs “Het scheve huis”.

 

In een volgend artikel geven wij meer details over de Itegemse KWB-acties rond belastingen,  woon- en grondbeleid, rijbewijs, energie en openbaar vervoer.

 

Al 70 jaar helpt  KWB-Itegem zijn leden. In deze bijdrage proberen wij dit verder aan te tonen.

 

Dienstbetoon belastingen

Hulp bij de aangiften krijgt blijvende aandacht in onze werking. Vanaf 1945 kunnen onze leden hiervoor terecht op de zondagvoormiddag-zitdagen in de Sint-Guibertuszaal.

Vanaf 1974 komt er onder impuls van Willy Dupont jaarlijks een gestructureerde actie met én zitdagen én de kans om bij hem thuis langs te komen.

Dit systeem bestaat vandaag nog met de focus op één zitdag en met Louis, Luc, Lili, Kris en Frans als vrijwillige medewerkers. Het direct berekenen van het resultaat is al jaren een extra service en men wil volgende jaren ook de digitale aangifte langs tax-on-web gebruiken.

 

Een rijbewijs: beperk de prijs !

Rond 1980 ontvangen wij bij onze leden steeds meer signalen over de steeds hogere prijs voor het behalen van een rijbewijs. Op onze vraag onderzoekt KWB-nationaal de wetgeving en komt tot de vaststelling dat een goedkoper rijbewijs ook mogelijk is met “vrije begeleiding”. Tientallen Itegemse KWB-gezinnen maken hiervan gebruik. De kandidaten en begeleiders volgen een theoretische cursus (georganiseerd door een KWB-afdeling); zij kunnen elke zaterdagvoormiddag de praktische proeven oefenen op het mobiele parcours aan de sporthal te Booischot en zij trainen met hun begeleider voldoende in het echte verkeer.

Ook belangstelling voor het ordenen van de ruimte, het bouwen en het wonen

Onze vereniging organiseert een volksvergadering bij het tot stand komen van het gewestplan. Hieruit groeit een uitgebreid advies dat door de gemeente Itegem integraal wordt overgenomen en waaruit meerdere suggesties worden ingetekend op het definitieve plan.

 

Het project “Ganzenakker” is een gedurfde gemeentelijke sociale verkaveling. Door de prefinanciering van de infrastructuur krijgt promotor Van Den Bogaert het alleenrecht om de woningen te bouwen. En hierbij loopt heel wat mis: o.a. het factureren van meerwerken en het toepassen van de indexering bij een op hol geslagen inflatie. De KWB slaagt er na een lange procedure en veel werk in een correcte facturatie af te dwingen zodat de kopers samen meerdere miljoenen Belgische franken kunnen besparen. De verkoop valt stil; er wordt herverkaveld naar halfopen en open percelen; de bouwverplichting valt weg en de KWB wordt gevraagd als tussenpersoon bij de verkoop.

 

KWB-Itegem organiseert jarenlang info-avonden voor bouwers en helpt actief bij het verkrijgen van (verhoogde) bouwpremies; het invullen van BTW-aangiften voor de nieuwbouw; het bekomen van verminderingen voor registratie en grondlasten.

 

Wij leveren ook sterke druk naar de gemeente toe bij de vraag van het Ganzenakkercomité om het Gansackerplein bouwvrij te houden en dit in tegenstelling met de verleende verkavelingsvergunning.

 

Aandacht voor energie !

Gas, elektriciteit en huisbrandolie nemen een grote hap uit het gezinsbudget.

Met Remi Vanhorebeek en Jan Casteels als trekkers wordt begin jaren 80 de gas- en elektriciteitsleverancier aangepakt. De KWB ijvert met succes voor het vereenvoudigen van de factuur en voor een eerlijkere berekening van de gasprijs rekening houdend met de wisselende temperaturen tijdens de seizoenen. Later adviseren wij onze leden om tijdens een tijdelijke actie gratis een elektriciteitsmeter met het voordelige dubbel tarief te laten plaatsen.

Om de prijs van huisbrandolie enigszins te beperken is er o.l.v. Wies Verstappen sinds 1986 jaarlijks een succesvolle samenaankoop van mazout. De speculatie op de markten met steeds schommelende en erg hoge prijzen maken de aankoopbeslissing de laatste jaren alsmaar moeilijker.

 

Trein en bus is … altijd een beetje reizen ???

De bedenkingen van KWB-Itegem over het openbaar vervoer worden vooral ter harte genomen door Jef De Schauwer.

Hij vraagt onze solidaire steun voor de collega’s uit Berlaar-Heikant en Kessel in hun actie om de stopplaatsen in Melkauwen en Kessel-Statie te behouden.

De overvolle treinwagons in 2de klasse en de tegelijk verboden lege plaatsen in 1ste  klasse worden langs de media als onrechtvaardig onder de aandacht gebracht.

Er wordt met goed gevolg steun gezocht voor Heist als halteplaats van de directe verbindingen op de lijnen tussen Antwerpen-Leuven en Hasselt.

Enkele jaren geleden kan door gezamenlijke actie met de Kempen een gunstiger regeling met zelfs een extra piekuurtrein ’s morgens voor onze pendelaars bekomen worden.

Met een petitie van de scholieren en een gelukte media-actie o.l.v. Betty Peeters komt De Lijn onder druk om de uurregeling op de busroute naar Lier ’s morgens aan te passen zodat de capaciteit beter aangepast wordt aan de vraag en zodat onze scholieren tijdig op school geraken.   

70 jaar Sinterklaas in alle facetten

Zoals het kaartspel, de paasviering, het teerfeest is het gebeuren rond Sinterklaas een constante in onze werking. De volgehouden aandacht en inzet vanaf 1944 (na de bevrijding) tot vandaag zegt toch iets over de kindvriendelijkheid van onze KWB als gezinsbeweging.

 

Wij herhalen hieronder een citaat uit de eerste Itegemse KWB-geschriften onmiddellijk na de bevrijding op het einde van de tweede wereldoorlog (1944)

 

 “In November, gaan onze Wijkmeesters weerom overal rond om de moeders te zeggen dat in December Sint Niklaas zal rondkomen, en of ze twee suikertjes hebben per kind onder de 14 jaar, om een paar koekjes te kunnen geven. Bij een Boer is bloem gekregen en de Eerwaarde Zusters beginnen een paar weken op voorhand te bakken, want ’t is voor 297 kinderen te zorgen. Zij bakken er zoo maar 900 ! Eindelijk na veel sukkelen kunnen we twee kostumen ineensteken. Al de wijken moeten in drie dagen bezocht worden en twee wijken per dag. Wij beginnen ’s Zondags om ’t goed in te zetten, vertrekt Sint Niklaas aan de Kerk, met een Amerikaanse “JEEP” en doet zoo, dank zij de bereidwilligheid van onze duurbare Bevrijders, geheel de ronde van onze Parochie, tot groot joleit van de kinderen, des te meer, daar Sint Niklaas – dank zij een goede ziel - 3 kilo’s karamellen kan uitgooien. Na zijn Ronde stapte de Groote Sint af aan de wijk waar Hij moet zijn toer doen met de Wijkmeesters. En zoo werden op drie dagen al de kinderen van de leden bezocht. ’t Vroeg veel werk, maar ze hebben er ook veel deugd aan beleefd ! Dit feest heeft de sympathie in de Parochie voor de K.W.B. veel doen groeien, des te meer daar de werklieden de eenige geweest zijn, die een Sint-Niklaas feest hebben ingericht.”

 

En dat de Sint er niet alleen is voor kinderen lezen wij in ons raakske van december 1976:

 

Onze proost vertelde: “Laat ons Sinterklaas zijn voor de anderen

Jos (onze proost) vertelde op de wijkmeestersvergadering: “De KWB-Sint zal deze maand vele Itegemse kinderen gelukkig maken. Niets meer voor ons, grote mensen? Toch wel … Door blijheid te brengen bij anderen (gezin, werk, vrienden, …) zijn wij ook Sinterklaas. De uitdrukking “Gij gelooft toch niet meer in Sinterklaas?” zouden wij dan ook best met JA  beantwoorden. Dit is een bewijs van vertrouwen in de belangloze goedheid van onze medemensen.”

 

Elk jaar stuurt de KWB drie ploegen Sint en Pieten door de Itegemse straten. Vele jaren krijgen wij de nodige kostuums in bruikleen van de firma FORT. Over de aanpak, de nieuwe kledij en de extra goeiendags vinden wij in het raakske van januari 77 het volgende:

 

Sinterklaas op doorreis te Itegem

Niettegenstaande het vele werk had de Sint eraan gehouden alle brieven van de kinderen persoonlijk te beantwoorden. Tevens verplichtte hij Zwarte Piet de kinderen vooraf van zijn komst te verwittigen. Zaterdag 4 december trok de goede man door Itegem. Tussendoor pietste hij er nog enkele minuutjes af om zijn collega “de pastoor” goeiendag te zeggen en om enkele langdurig zieken aangenaam te verrassen. Het meest opgetogen was hij echter over de nieuwe, verzorgde kledij die hem door de KWB als geschenk werd aangeboden. Hij vroeg ons in ’t raakske alle KWB-naaisters, strijksters en speldenpriksters te bedanken voor het prachtig werk.

 

Enkele tientallen Sinten bezochten gedurende al die jaren onze Itegemse kinderen. De meest legendarische (ook naar anciënniteit) zijn zeker Marcel, Walter en René. Meerdere Pieten passeerden ook de revue. Luc en Charel zijn in jaren ongetwijfeld de koplopers. Steeds zitten er speculoos en appelsienen in hun KWB-manden. Vergeten wij zeker niet de Sint-moeders Lydie en Chris. Zij zorgen en zorgden bij elk Sinterklaasfeest met enkele trouwe helpers voor de perfect verzorgde kostuums en voor een lekkere maaltijd tijdens de rustpauze van de Sinten, de Pieten en hun gevolg van chauffeurs en begeleiders. Veel dank aan allen die tijdens al die jaren vrijwillig hun steentje bijdroegen om de Itegemse kinderen gelukkige momenten te bezorgen!!!

KWB-Itegem = 70 jaar à ALLERLEI

 

Wist ge dat we geregeld terechte opmerkingen krijgen op de artikels die verschijnen in ons raakske naar aanleiding van de 70ste verjaardag van onze afdeling? Dat we blij zijn met die reacties? Dat het in die korte bijdragen moeilijk is om de inhoud van meer dan 425 raakskes samen te vatten? Dat dit aanleiding kan geven tot vergetelheden, weglatingen en laatste items.

 

Vergetelheden

Bij “Sport in de KWB” (raakske van juni 2011) werd niet geschreven over de ravotters-wandelingen; niet over de wandelingen met natuurgidsen in de Averegten, langs de Nete, op Kruiskesberg, in Zandhoven, het Zwin, de Ardennen; niet over het muurklimmen;  niet over de zaklampentochten; niet over de speleo- en klimweekenden !!!

 

Weglatingen

De reizende KWB, papierslagen, KWB en een startende ziekenzorg, 11.11.11-campagnes, …2011 - 70 jaar KWB Itegem vervolg
vervolg geschiedenis kwb itegem

Laatste items

Zo kon je amper iets lezen over een feestende KWB te Itegem, niet tegenstaande er over het
 jaarlijks teerfeest in november en het traditioneel nieuwjaarsfeestje met de wijkmeesters
een raakske kan gevuld worden.

Dat teren is tijdens de eerste KWB-jaren een kop-, mossel- of pensenfeest alleen voor de mannen;
achteraf drinkt men een pintje en legt men een kaartje. Later zijn de dames ook welkom;
 jarenlang tovert Marieke met haar kookploeg een lekker en goedkoop viergangen-menu
op tafel en achteraf wordt er gedanst. De laatste jaren zorgt kokkin Janien voor een feestmaaltijd
(gedeeltelijk in buffetvorm); de bubbels vooraf en de begeleidende wijn vinden wij ondertussen normaal.

Het wijkmeestersfeestje is een soort nieuwjaarssamenkomst om de wijkmeestersgezinnen te feliciteren
en te danken voor de volgehouden vrijwillige inzet tijdens het voorbije jaar. Het ééngerecht-feest (vb: worstenbrood of kip of taart of…) van vroeger is ondertussen soms een kaasbuffet, maar meestal een Breugheliaans festijn.


Ook meerdere verjaardagen van onze afdeling worden met luister gevierd.
Hierover vinden wij hele bundeltjes in het archief.

 

Je hebt dit jaar ook nog niets gelezen over onze 5 huisvlijt- of hobbytentoonstellingen.
Daar kregen gewone Itegemnaren publiekelijk een deugddoende waardering
van onze gemeenschap zoals dat voor “echte kunstenaars?” past. Louis Van Den Bosch
en later Wies Stevens zijn hier de voortrekkers.

 

In deze laatste bijdrage sprongen wij een beetje van de hak op de tak onder de titel “ALLERLEI”.
Wij verontschuldigen ons tevens bij de vele vrijwilligers, van wie hun activiteit (of naam) te weinig
of zelfs niet genoemd werd.

 

In die voorbije 70 jaar van KWB Itegem maakten vrijwilligers KWB Itegem , als wijkmeester bestuurslid, gelegenheidshelper of deelnemer … met veel inzet en sociaal engagement , op avonden
,weekends of in de verlofperiode…zomaar uit vrije wil en omdat hij of zij  zich wil inzetten voor
een betere en warme samenleving . Ook nu nog in het tijdperk van Facebook, Skype en andere
Twitterende toestanden poogt KWB Itegem het warm menselijke en persoonlijk contact te bevorderen .

 

Om af te sluiten een kort gebedje dat we bij KWB Itegem gebruiken om de plandag af te sluiten en
passend in dit “jaar van de vrijwilliger , dat op zijn einde loopt…..

 

Heer God,

 

Ook wij in de KWB zijn vrijwilligers, die ons inzetten voor een warme samenleving,
die geloven in een andere wereld waar de zwakke rechten heeft,
waar alle mensen zichzelf mogen zijn.

 

Ook al zijn onze namen niet gekend, toch willen wij als vrijwilligers,
ook dit werkjaar trouw en geduldig blijven werken aan onze droom, aan de droom van de KWB, aan God’s droom :
een nieuwe aarde voor iedereen.