StartJaarprogrammaKomende activiteitenWie zijn we?kwb weetjesFoto'sLid wordenHistoriek KWB Ertvelde

In de kijker

Geen artikels aanwezig.

Info kwb

Ledenvoordelen
Meer..
Historiek KWB Ertvelde
Ten jare 1952 staken enkele Ertveldenaren, onder impuls van de toen hier wonende meesterWieme Robert, de koppen bij elkaar om een KWB afdeling te stichten ten einde onze arbeiders en weddetrekkenden op sociaal en cultureel vlak iets bij te brengen en hun aldus bewuster te maken van hun kunnen en mogelijkheden.
De eerste samenkomsten gingen door ten huize Wieme die wel als motor van de ganse werking mag genoemd worden. De toenmalige pastoor van onze parochie, E.H. Van Buynderen, werd aangezocht om als proost deze belangrijke funktie waar te nemen.Een bestuursploeg werd gevormd en een dertigtal mensen sloten zich aan. De beginjaren kenden eerder een moeilijke start tot men in 1956 op het idee kwam een Paasviering in te richten.

Daartoe werden de dertig leden gevraagd bij vrienden en kennissen aan te kloppen en hen uit te nodigen deel te nemen aan deze viering op Beloken Pasen. Deze aktie was het begin van de vette jaren, want dat zelfde jaar vierde men ter gelegenheid van de jaarmarkt het 200 ste lid terwijl in de bovenzaal van de Kring de eerste hobbytentoonstelling een enorm succes kende.

De meest succesvolle aktiviteiten waren zeker de studiekringen waar de leden werden ingelicht wat zij konden en mochten op sociaal en cultureel vlak. “Werk in eigen streek” ten tijde van de voorbereidingen voor de bouw van staalreus SIDMAR door de heren Jozef Van Steenberge enRaymaekers Rene. Verkeersavonden, geanimeerd door VIA SECURA. De paasvieringen voor de leden en de paasfeesten voor de kinderen met als gastoptreden Vader Kapoen en een bedeling van paaseieren. Dit waren voltreffers van toen.
Het ledenaantal bleef stijgen en daarmee gepaard gaande de waaier van aktiviteiten. Kaarters, bolders, boogschutters ja zelfs de duivenmelkers kwamen aan hun trekken. In 1972 deed ook de voetbalmicrobe haar intrede.

De eerste wedstrijden werden gespeeld op het terrein van K.L.J. Door de verkaveling aldaar was de afdeling genoodzaakt uit te zien naar een meer vaste stek. Na enige tijd zoeken vond men een aantrekkelijk voorstel bij de familie Van Hulle in de Stenenmolenstraat. Met man en macht en de steun van brouwerij Van Steenberge speelde men het in de kortste keren klaar niet alleen een voetbalterrein maar ook een vergaderlokaal uit de grond te stampen. Het lokaal deed dienst als kantine maar was evenzeer geschikt voor vergaderingen en wat al meer. De inhuldiging vond plaats op 18 mei 1974.

Meer dan twintig jaar was dit de thuishaven van de vereniging waar alles door ging van ontspanning tot sport, van vergadering tot eetfestijn. Maar ook daar sloog de verkavelingswoede toe. Mede dank zij onze huidige proost E.H. Corten bereikte de afdeling na heel wat besprekingen en bijeenkomsten een akkoord met de parochieraad die een oud klaslokaal ter beschikking stelde. Na enkele maanden intens doorwerken was het oude klaslokaal omgetoverd tot twee fraaie vergaderlokalen waarvan één werd verhuurd aan onze afdeling.Dank zij het pionierswerk van toen en de inzet van al de leden oogsten wij nu de vruchten van hetgeen gedurende nu al 55 jaren gezaaid werd en hopen wij op een verdere bloeiende werking van KWB Ertvelde

Over al die jaren waren er natuurlijk voortrekkers nodig, personen die aan het roer stonden, die de nodige inpulsen doorgaven aan de rest van bestuursleden om de juiste koers te blijven varen, hier in Ertvelde noemen we ze onze ROERGANGERS

Roegiers Michel
De Meester Maurice
De Smet Georges
Delamane Achiel
Buysse Roger
Gijsels Gratien
Van De Velde Andre
Coene Johan
Delariviere Eric
Coene Johan - De Beule Firmin
Buysse Roger - De Beule Firmin
Coene Johan