In de kijker

Geen artikels aanwezig.

Info kwb

Ledenvoordelen
Meer..
Privacyverklaring
Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe Europese privacywet in voege: de GDPR. Die wetgeving stelt strenge regels aan ieder bedrijf of organisatie die persoonsgegevens bijhoudt. Ook aan jouw afdeling KWB Ertvelde.

Privacyverklaring ledengegevens .

Kwb Ertvelde bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum, contactgegevens als je deze doorgaf). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van kwb vzw, U. Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek. De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor:

  • ·         De ledenadministratie (gebeurt door kwb vzw)
  • ·         Het bezorgen van het ledenblad, de uitnodigingen voor de activiteiten, de nieuwsbrief van onze afdeling.
  • ·         De kwb-ledenverzekering (gebeurt door kwb vzw)

 

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds online (http://korpus.kwb.be) of via mail de.muynck.warande@gmail.com, voorzitter De Muynck Dirk  van KWB Ertvelde.

Kwb Ertvelde verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.


Gegevensregister KWB Ertvelde.

Gegevens over leden

Waarvoor hou je gegevens bij?

·         Ledenadministratie

·         Ledenverzekering

·         Communicatie met de leden:

o   Bezorgen ledenblad

o   Bezorgen digitale nieuwsbrief

o   Bezorgen uitnodigingen

o   Bezorgen ledenvoordelen

Wat is de rechtsgrond?

·         Onderlinge toestemming (gekoppeld aan lidmaatschap)

·         Gerechtvaardigd belang

Welke gegevens hou je bij?

·         Naam en voornaam

·         Adres

·         Geboortedatum

·         Contactgegevens (telefoon, gsm, mailadres)

Waar hou je de gegevens bij?

·         Korpus, de online database van kwb vzw

Wat doe je met de gegevens?

·         Registreren

·         Raadplegen

Hoelang bewaar je de gegevens?

·         Tot 2 jaar na stopzetten lidmaatschap

Hoe zijn de gegevens beveiligd?

·         Enkel Korpusverantwoordelijke en webmaster kan in het ledenprogramma werken (beveiligd met een paswoord).

·         Via Van Houcke Eric en Johan Coene.