In de kijker

Info kwb

Ledenvoordelen
Meer..
Privacyverklaring

Privacyverklaring leden


Kwb Ardooie bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum, contactgegevens als je deze doorgaf). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van kwb vzw, U. Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek. De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor:

·         De ledenadministratie (gebeurt door kwb vzw)

·         Het bezorgen van het ledenblad, de uitnodigingen voor de activiteiten, de nieuwsbrief van onze afdeling.

·         De kwb-ledenverzekering (gebeurt door kwb vzw)

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds online (http://korpus.kwb.be) of via mail aan Koen Claus, secretaris, (kwbardooie@hotmail.be).

Kwb Ardooie verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.”


 

Gegevensregister

Gegevens over leden

Waarvoor hou je gegevens bij?

·         Ledenadministratie

·         Ledenverzekering

·         Communicatie met de leden:

o   Bezorgen ledenblad

o   Bezorgen digitale nieuwsbrief

o   Bezorgen uitnodigingen

o   Bezorgen ledenvoordelen

Wat is de rechtsgrond?

·         Onderlinge toestemming (gekoppeld aan lidmaatschap)

·         Gerechtvaardigd belang

Welke gegevens hou je bij?

·         Naam en voornaam

·         Adres

·         Geboortedatum

·         Contactgegevens (telefoon, gsm, mailadres)

Waar hou je de gegevens bij?

·         Korpus, de online database van kwb vzw

·         op de pc van de secretaris

·         op de pc van de penningmeester

Wat doe je met de gegevens?

·         Registreren

·         Raadplegen

Hoelang bewaar je de gegevens?

·         Tot stopzetten lidmaatschap

Hoe zijn de gegevens beveiligd?

·         Enkel Korpusverantwoordelijke en webmaster kan in het ledenprogramma werken (beveiligd met een paswoord).

·         PC van secretaris en penningmeester zijn beveiligd met een paswoord.

Doorgeven van je gegevens

·         KWB Ardooie geeft jouw gegevens onder geen beding door aan derden. Uitzonderlijk zal KWB Ardooie  je gegevens gebruiken om aankondigingen van andere verenigingen (oa FEMMA, Beweging.net) te bezorgen. Deze aankondigingen worden vanuit KWB Ardooie verspreid.

Wijzigen van de gegevens

·         Op eenvoudig schriftelijk verzoek worden je gegevens aangepast, zowel in het bestand van Korpus als op de pc van de secretaris en penningmeester.